Thành lập Nhóm giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp

Thứ hai, 21/11/2022 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/11/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1073/QĐ-BXD về việc thành lập Nhóm giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Nhóm giúp việc) về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nhóm giúp việc gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Nhóm trưởng;

2. Ông Huỳnh Vũ Quốc Phương, hàm Vụ phó Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Nhóm phó;

3. Ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

4. Đại tá Đỗ Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an, Thành viên;

5. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng, Bộ Tài chính, Thành viên;

6. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên;

7. Bà Lương Thị Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng và Đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

8. Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

9. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

10. Bà Hoàng Thu Hằng, Trưởng phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

11. Ông Đỗ Huy Hoàng, Phó trưởng phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên.

Theo Quyết định, Nhóm giúp việc Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành viên Nhóm giúp việc có trách nhiệm giúp thành viên Tổ công tác là đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan mình thực hiện nhiệm vụ được giao; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ các hoạt động thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, chuẩn bị nội dung các phiên họp và các hoạt động của Tổ công tác; tham gia giúp việc đoàn công tác khi có yêu cầu theo sự phân công; nghiên cứu báo cáo của các địa phương và cơ quan có liên quan, tổng hợp, báo cáo Tổ công tác.

Nhóm trưởng Nhóm giúp việc chỉ đạo, điều hành hoạt động của Nhóm giúp việc.

Thành viên Nhóm giúp việc có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo phân công, chỉ đạo của Nhóm trưởng Nhóm giúp việc.

Nhóm giúp việc thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Tổ công tác phân công.

Trong quá trình làm việc Nhóm giúp việc phải đảm bảo công tác bảo mật thông tin theo quy định; không tự ý cung cấp thông tin, phát ngôn liên quan đến nội dung làm việc của Tổ công tác; các tài liệu phục vụ Tổ công tác trong các buổi làm việc được bảo quản theo chế độ "mật" và được thu hồi lại sau khi kết thúc buổi làm việc.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1073/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)