Báo cáo số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Thứ sáu, 22/07/2022 16:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2753/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2161/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo đó, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng chương trình mục tiêu cho các đối tượng trong đó có hộ nghèo tại khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; hộ có nhà ở trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu (bão, lũ, sạt lở đất,..).

Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 90/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó, đối tượng là: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên phạm vi cả nước; người dân sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; các tỉnh có huyện nghèo;... Tuy nhiên, hiện nay tình hình thiên tai và biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhà ở và môi trường sống của người dân, do đó, để đảm bảo an sinh xã hội trong lĩnh vực nhà ở, cần có chính sách hỗ trợ mở rộng cho các đối tượng là hộ nghèo tại khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Để có căn cứ xây dựng chương trình mục tiêu cho các đối tượng hộ nghèo, hộ có nhà ở trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, Bộ xây dựng cần thu thập thông tin về nhu cầu hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở ban ngành có liên quan (Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài Nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện) phối hợp rà soát, thống kê số lượng hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại các khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai biến đổi khí hậu trên địa bàn:

- Tổng số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chều giai đoạn 2021-2025;

- Danh sách các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu (chi tiết đến phường, xã);

- Các Chính sách, dự án đã và đang thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở.

(Có biểu mẫu thống kê kèm theo)

Đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản) – Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà trưng, Hà Nội trước ngày 19/8/2022 để tổng hợp (file điện tử gửi vào địa chỉ email: vuthuy0807@gmail.com).

(Mọi chi tiết liên hệ bà Vũ Thị Thủy - SĐT: 0349 617 233).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2753-BXD-QLN_22072022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2753/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)