Đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021

Thứ hai, 23/05/2022 16:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/5/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1749/BXD-TCCB gửi Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Để có cơ sở đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022, Bộ Xây dựng đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tiến hành xét chọn, giới thiệu cá nhân nữ và tập thể nữ có thành tích đặc biệt xuất săc trên các lĩnh vực, đề cử xét tặng Giải thưởng năm 2022 (nếu có).

Đề nghị cơ quan, đơn vị quan tâm giới thiệu những điển hình phụ nữ trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học, phát triển cộng đồng. Việc xét chọn căn cứ vào tiêu chuẩn, thủ tục và quy trình của Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam (có thông tin hướng dẫn kèm theo).

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022 gồm 03 bộ gốc (theo mẫu đính kèm) yêu cầu các đơn vị gửi về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/6/2022 để tổng hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1749-BXD-TCCB_23052022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1749/BXD-TCCB.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)