Bổ sung Thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ hai, 06/09/2021 17:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/8/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 972/QĐ-BXD về việc bổ sung Thành viên tham gia Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm các cá nhân sau:

1. Ông Ngô Hoàng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Tổ viên;

2. Ông Trần Hoài Anh, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Tổ viên;

3. Ông Hà Huy Hà, Phó Trưởng phòng công trình trọng điểm, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Thư ký Thứ trưởng, Tổ viên;

4. Ông Lưu Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Tổ viên;

5. Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng Thông tin, truyền thông, Văn phòng Bộ, Tổ viên;

6. Ông Đào Mạnh Cường, Phó trưởng Cơ quan đại diện Báo Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ viên;

7. Ông Trần Bá Tuấn, Giám đốc chi nhánh phía Nam, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC), Tổ viên;

8. Ông Nguyền Hữu Việt, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Xây dựng;

9. Ông Nguyễn Quốc Cường, Đội phó phụ trách Đội 6, Thanh tra Xây dựng Sở Xây dựng Thành phổ Hồ Chí Minh, Tổ viên;

10. Ông Huỳnh Văn Nhựt, Đội phó Đội 8, Thanh tra Xây dựng Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ viên;

11. Ông Hoàng Tuấn Anh, Trưởng phòng Tư vấn Xây dựng, Trung tâm SCC, Cục Công tác phía Nam, Tổ viên;

12. Ông Đỗ Việt Anh, Phụ trách phòng Tổng hợp, Trung tâm SCC, Cục Công tác phía Nam, Tổ viên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 972/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)