Phân công nhiệm vụ đối với các Thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ tư, 21/07/2021 18:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/7/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 875/QĐ-BXD về việc phân công nhiệm vụ đối với các Thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định, nhiệm vụ đối với các Thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Xây dựng bệnh viện dã chiến, thiết lập các khu cách ly tập trung để phòng,chống dịch Covid-19.

- Đảm bảo duy trì hoạt động cung ứng tiện ích hạ tầng cho người dân trong vùng dịch (Cấp nước, thoát nước, thu gom, xử lý rác thải, dịch vụ hỏa táng...).

- Đảm bảo duy trì hoạt động đầư tư xây dựng trong vùng dịch.

Bộ Xây dựng giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Trung tâm thông tin, Cục Công tác phía Nam chuẩn bị nội dung và cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của Tổ công tác (bao gồm cả các cuộc họp trực tuyến); cập nhật và thông tin các hoạt động của Tổ công tác.

Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Công tác phía Nam hướng dẫn và chuẩn bị các nguồn lực phục vụ cho hoạt động của Tổ công tác đảm bảo đúng quy định.

Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nắm bắt, đánh giá tình hình, báo cáo thường xuyên, kịp thời cho Tổ công tác.

Cục Công tác phía Nam là đơn vị đầu mối, kiểm tra và kết nối các hoạt động của Tổ công tác tại vùng dịch.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 875/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)