Hướng dẫn Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thanh toán hợp đồng tư vấn

Thứ năm, 22/12/2011 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 22/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 232/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thanh toán hợp đồng tư vấn.

Gói thầu đã được chỉ định thầu theo Quyết định số 541/QĐ-SGTVT ngày 28/12/2009 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hai bên căn cứ nội dung hợp đồng đã ký để thực hiện trên cơ sở phương án tuyến thay đổi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt lại tại Quyết định số 7334/UBND-VP ngày 28/10/2010.
Theo quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì việc thanh toán hợp đồng đối với giá hợp đồng theo đơn giá cố định được thực hiện trên cơ sở khối lượng các công việc hoàn thành (kể cả khối lượng phát sinh (nếu có)) được nghiệm thu trong giai đoạn thanh toán và đơn giá tương ứng với các công việc đó đã ghi trong hợp đồng hoặc phụ lục bổ sung trong hợp đồng.

Gói thầu nêu tại văn bản số 196A/TVGT/CV đã được phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 495/QĐ-SGTVT, Chủ đầu tư và Nhà thầu căn cứ nội dung Điều 6 của Hợp đồng số 08/HĐKT ký ngày 29/12/2009 để ký bổ sung phụ lục điều chỉnh giá hợp đồng và thực hiện thanh toán, quyết toán theo quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD nêu trên.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 232/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 232.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)