Hướng dẫn Công ty xây dựng Lũng Lô - Bộ Quốc phòng quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Thứ ba, 02/12/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 01/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 311/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty xây dựng Lũng Lô - Bộ Quốc phòng quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Về phân loại công trình: Đê chắn sóng Dung quất thuộc loại công trình thuỷ lợi (như trong phụ lục 1 về phân cấp, phân loại công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ - CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng).

Về chi phí quản lý của tổng thầu EPC: Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để xác định chi phí quản lý và thực hiện các công việc quản lý dự án của Chủ đầu tư (như đã nêu trong quyết định này) từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng. Chi phí quản lý chung của dự án là một nội dung của chi phí quản lý dự án trong Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD. Chi phí quản lý của tổng thầu EPC được xác định trên cơ sở yêu cầu, nội dung, khối lượng công việc mà Chủ đầu tư giao cho tổng thầu thực hiện, chi phí này được xác định bằng cách lập dự toán chi phí theo hướng dẫn của phụ lục kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD hoặc tham khảo mức quản lý chi phí quản lý dự án của công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo công văn số 1751/BXD – VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng. Thông thường, chi phí tổng thầu EPC chiếm khoảng 40% chi phí quản lý chung của dự án.

Về đồng tiền thanh toán:  Việc thanh toán hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thực hiện trên cơ sở khối lượng được nghiệm thu, giá hợp đồng, các điều khoản thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng và các quy định của Nhà nước có liên quan; trong hợp đồng ký bằng loại tiền nào thì thanh toán bằng đồng tiền đó nhưng không được trái với nội dung hồ sơ mời thầu (khi lựa chọn Nhà thầu) và các quy định khác của Nhà nước có liên quan.

 

Trung tâm Tin học

Nguồn: Công văn 311/BXD-KTXD
Tài liệu đính kèm bài viết
TT17BKH_1283325543196.DOCTải về
Cong van 311_1228181569111.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)