Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Long An điều chỉnh giá hợp đồng theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Thứ hai, 01/12/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 310/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Long An điều chỉnh giá hợp đồng theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

Về tiến độ thi công: Việc xác định khối lượng thực hiện trong khoảng thời gian được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng đã ký (bao gồm cả những sửa đổi bổ sung theo các qui định của hợp đồng trong quá trình thực hiện, nếu có), đối với các khối lượng thi công chậm tiến độ: Chủ đầu tư xác định nguyên nhân chậm tiến độ, tổng hợp báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng của khối lượng thi công bị chậm tiến độ. Trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan thì được điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD nêu trên.

Về dự toán chi phí xây dựng bổ sung:

a. Đối với các loại vật liệu xây dựng được điều chỉnh mà không có trong thông báo hoặc công bố giá của địa phương hoặc có nhưng không phù hợp với mặt bằng giá cả thị trường thì có thể sử dụng chứng từ, hoá đơn hợp lệ theo qui định của Bộ Tài chính để xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hoá đơn, chủ đầu tư kiểm tra, áp dụng. Trường hợp không xác định được giá vật liệu trên cơ sở hoá đơn do nhà thầu cung cấp (nhiều mức giá, mua từ trước, tại nhiều thời điểm) thì chủ đầu tư xem xét, quyết định áp dụng mức giá phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực thì có thể thuê tư vấn thẩm tra để xem xét, quyết định.

b. Giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu được duyệt. Trường hợp giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu được duyệt thấp hơn giá vật liệu xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố tại thời điểm tương ứng thì lấy giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố. Thời điểm tương ứng để xác định chênh lệch giá vật liệu xây dựng được chia thành 2 trường hợp:

- Đối với các hợp đồng ký trước ngày 01 tháng 01 năm 2007: thời điểm tương ứng để xác định chênh lệch giá vật liệu xây dựng là thời điểm tháng 12 năm 2006 hoặc quý IV năm 2006 (nếu không có giá tại thời điểm tháng 12/2006).

- Đối với các hợp đồng còn lại: thời điểm tương ứng để xác định chênh lệch giá vật liệu xây dựng là thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu.

 

 
Trung tâm Tin học
 
Nguồn: Công văn 310/BXD-KTXD
 

 

Tài liệu đính kèm bài viết
Thong tu 08-2010_1281067099416_1281319052222.pdfTải về
Cong van 310_1228096256434.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)