Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng Trường Nghệ thuật âm nhạc quốc gia Lào của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thứ tư, 26/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2367/BXD-KTXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng Trường Nghệ thuật âm nhạc quốc gia Lào.
Trong thời gian từ năm 2007 đến nay, giá cả vật liệu xây dựng có biến động nhiều, dẫn đến tổng dự toán công trình xây dựng Trường Nghệ thuật âm nhạc quốc gia Lào (lập ở thời điểm tháng 9/2008) vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 522/TTVH ngày 17/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin văn hoá Lào. Vì vậy, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với dự án này là cần thiết.
Về nguyên tắc và phương pháp lập và thẩm tra tổng dự toán của dự án là phù hợp với quy định hiện hành về quản lý chi phí xây dựng tại Việt Nam. Tuy nhiên, tổng dự toán được lập ở thời điểm (tháng 9/2008) giá cả vật liệu xây dựng tăng cao, nhưng đến thời điểm hiện nay giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng đã thấp hơn nhiều, Bộ Xây dựng đề nghị Chủ dự án xem xét, rà soát, tính toán lại cho phù hợp để nâng cao hiệu quả của dự án.
Vì là công trình được Chính phủ Việt Nam tài trợ và xây dựng trên đất bạn Lào, nên nội dung, cơ cấu và thành phần chi phí trong dự toán xây dựng công trình cần phải xem xét để phù hợp với các quy định về xác định chi phí xây dựng công trình của Lào; đồng thời phù hợp với Thoả thuận về quy chế tài chính và quản lý các dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào được đại diện chính phủ hai nước ký ngày 15/01/2002.
 
Trung tâm Tin học
Nguồn: Công văn 2367/BXD-KTXD
Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 2367_1227670603996.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)