Xin khắc dấu nổi của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Hà Nội

Thứ tư, 26/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 25/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 515/BXD-TCCB gửi Công ty cổ phần Đào tạo và Tư vấn xây dựng Hà Nội về việc xin khắc dấu nổi của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 698/QĐ-BXD ngày 14/5/2008 về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 6), trong đó có Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thuộc Công ty cổ phần Đào tạo và Tư vấn xây dựng Hà Nội;
 Theo quy định tại Phụ lục 1 của Quy chế cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì ảnh trong Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình được đóng dấu nổi của cơ quan trực tiếp cấp Chứng chỉ.
Do vậy, để được cấp dấu nổi sử dụng vào việc cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ - Công ty cổ phần Đào tạo và Tư vấn xây dựng Hà Nội cần liên hệ với cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc cấp dấu nổi ở địa phương để được hướng dẫn các thủ tục xin cấp dấu nổi và thực hiện việc đăng ký, quản lý, sử dụng dấu nổi theo đúng quy định của pháp luật.
 
Trung tâm Tin học
Nguồn: Công văn 515/BXD-TCCB
Tài liệu đính kèm bài viết
ND24CP_1268963461757.PDFTải về
Cong van 515_1227670424956.docTải về
29820.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)