Áp dụng định mức chi phí quy hoạch xây dựng của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư LASYC, tỉnh Bình Định

Thứ ba, 25/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 306/BXD–KTXD gửi Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư LASYC, tỉnh Bình Định về việc áp dụng định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

Theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng thì không quy định tỷ trọng thiết kế trong đồ án quy hoạch mà do tổ chức lập quy hoạch tự quy định cho phù hợp với đặc điểm của từng đồ án và đặc điểm của tổ chức lập đồ án; Việc vận dụng tỷ lệ theo các Quyết định trước đó làm cơ sở cho việc thanh toán do địa phương và các bên thực hiện lập đồ án quyết định.

Chi phí để thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng được xác định trên cơ sở yêu cầu nội dung công việc quy hoạch cần điều chỉnh để xác định chi phí và bằng cách lập dự toán chi phí theo phụ lục hướng dẫn tại Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD để trình Người có thẩm quyền phê duyệt; điểm 13 phần I Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD chỉ để khống chế mức chi phí tối đa;

Việc thẩm tra sản phẩm đánh giá tác động môi trường của đồ án quy hoạch do tổ chức có năng lực, chuyên môn thực hiện.

Chi phí để thực hiện công tác chuyển mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa của đồ án quy hoạch xây dựng được xác định bằng cách lập dự toán chi phí theo quy trình kỹ thuật, nội dung công việc, điều kiện thực tế để trình Người có thẩm quyền phê duyệt; Định mức công tác chuyển mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa của đồ án quy hoạch xây dựng có thể vận dụng mã hiệu CK.04400- cắm mốc giới quy hoạch tại Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần Khảo sát xây dựng hoặc xây dựng định mức trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định làm cơ sở lập dự toán chi phí;

Việc có lập nhiệm vụ quy hoạch cho điều chỉnh quy hoạch công trình; lập quy hoạch chung của đồ án quy hoạch khu du lịch sinh thái trong quy hoạch chung của khu kinh tế phải căn cứ điều kiện, yêu cầu thực tế và do người có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, quy hoạch xem xét, quyết định.

 Ngày 17/11/2008 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD và thay thế Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005; Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư LASYC nghiên cứu Quyết định nêu trên để thực hiện công việc quy hoạch tại địa phương cho phù hợp.

 
 
Trung tâm Tin học
Nguồn: Công văn 306/BXD–KTXD

 

Tài liệu đính kèm bài viết
QD92-BXD_1265330137229.docTải về
PhulucQD92-BXD_1265330136823.docTải về
Cong van 306_1227582829358.docTải về
29791.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)