Hình thức ban hành văn bản đối với các Bộ đơn giá xây dựng: Phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng, sửa chữa trong xây dựng trên địa bàn Tỉnh của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

Thứ tư, 12/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 12/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 282/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk về hình thức ban hành văn bản đối với các Bộ đơn giá xây dựng: Phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng, sửa chữa trong xây dựng trên địa bàn Tỉnhnhư sau:
Về hình thức ban hành văn bản: Trong Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại mục 2.2.4 phần III (Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình) đã hướng dẫn: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng căn cứ vào hướng dẫn của Thông tư này và tình hình cụ thể của địa phương để công bố hệ thống đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, giá vật liệu,... để tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình.“ Việc công bố Bộ đơn giá xây dựng: Phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng, sửa chữa trong xây dựng trên địa bàn tỉnh là phù hợp.
Về phạm vi, đối tượng áp dụng:  Như đã nêu tại văn bản số 1081/SXD - KT ngày 21/10/2008 là phù hợp.
 
 
Trung tâm Tin học
Nguồn: Công văn 282/BXD-KTXD
Tài liệu đính kèm bài viết
Thong tu 19-2009_1246874954760.docTải về
Cong van 282_1226475764914.docTải về
29544.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)