Hướng dẫn Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn thuộc Hội Nông dân Việt Nam áp dụng định mức chi phí tư vấn thiết kế

Thứ tư, 12/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 11/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 273/BXD-KTXD hướng dẫn Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn thuộc Hội Nông dân Việt Nam áp dụng định mức chi phí tư vấn thiết kế.

Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn và đơn vị tư vấn căn cứ cách tính toán chi phí thiết kế như nêu tại văn bản số 14/2008/CV để ký kết hợp đồng là phù hợp với quy định.

 
 
Trung tâm Tin học
Nguôn: Công văn 273/BXD-KTXD

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong_van494_BXD-KTXD_270309_1238145008582.docTải về
Cong van 273_1226453490163.docTải về
29520.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)