Vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A

Thứ tư, 12/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng dã có công văn 280/BXD-KTXD (12/11), gửi Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển điện Sê San 3A về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Đối với công tác sản xuất vữa bê tông qua dây truyền trạm trộn tại hiện trường mã hiệu HD.1000 trong tập Định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì thành phần công việc bao gồm "sàng rửa" vật liệu (mức hao phí định mức không thể hiện các hao phí như: Hao hụt vật liệu sau khi sàng rửa, nước rửa...);
Thực tế các công trình xây dựng quy mô lớn (như các công trình xây dựng thuỷ điện, thuỷ lợi...) thì mức hao phí cho khâu "sàng rửa" vật liệu là không nhỏ; Vì vậy, đối với các công trình thuỷ điện như Ialy...Bộ Xây dựng đã thoả thuận để Bộ có xây dựng chuyên ngành như Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) ban hành mức hao phí áp dụng cho một số công trình xây dựng thuỷ điện;
Quá trình kiểm tra, sửa đổi định mức, Bộ Xây dựng đã hoàn chỉnh sửa đổi định mức cho công tác này nên công tác sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường mã hiệu AF.51100 trong tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng" ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ - BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng không bao gồm công việc "sàng rửa" vật liệu, vì vậy việc xác định lại định mức sản xuất vữa bê tông cho phù hợp với điều kiện thực tế thi công trên cơ sở vận dụng định mức ở các công trình thuỷ điện đã được xây dựng để làm căn cứ phê duyệt, áp dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển điện Sê San 3A như đề nghị trong công văn số 295 CT/KT – KH ngày 11/9/2008 là chấp nhận được.
 
 
Trung tâm Tin học
Nguồn: Công văn 280/BXD-KTXD
Tài liệu đính kèm bài viết
Thong tu 17-2009_1246874090094.docTải về
Cong van 280_1226475350215.docTải về
29542.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)