Hướng dẫn Liên Danh TMEC/CHEC.3 áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Thứ ba, 11/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 271/BXD-KTXD hướng dẫn Liên Danh TMEC/CHEC.3 áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD.
Theo quy định tại Điểm 8.5 phần 8-Tổ chức thực hiện của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng (Thông tư số 09/2008/TT-BXD) hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng thì : “Đối với các gói thầu của các dự án sử dụng vốn ODA (trừ vốn đối ứng), việc điều chỉnh giá thực hiện theo quy định trong hợp đồng. Trường hợp cần thiết, Người quyết định đầu tư xem xét quyết định sau khi thoả thuận với nhà tài trợ, đồng thời các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với nhà tài trợ để bổ sung vốn do biến động giá”. Vì vậy, Gói thầu số 7 của Dự án vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc vốn vay ưu đãi ODA) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là Người quyết định đầu tư, nếu cần thiết phải điều chỉnh giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD nêu trên để giải quyết khó khăn của Nhà thầu và đảm bảo tiến độ của dự án, thì Liên Danh TMEC/CHEC.3 đề nghị để Chủ đầu tư báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
 
Trung tâm Tin học
Nguồn: Công văn 271/BXD-KTXD
Tài liệu đính kèm bài viết
QD15-HCM-2008_1234854830345.docTải về
Cong van 271_1226373974677.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)