Hướng dẫn Cục Thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lãi do chậm thanh toán

Thứ hai, 10/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 270/BXD-KTXD hướng dẫn Cục Thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lãi do chậm thanh toán.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Về nguyên tắc, trường hợp chủ đầu tư chậm thanh toán cho nhà thầu thi công xây dựng công trình so với nội dung hợp đồng đã ký kết do lỗi của chủ đầu tư, thì chủ đầu tư phải bồi thường cho nhà thầu theo qui định của hợp đồng. Đối với các gói thầu xây dựng thuộc Dự án công trình tưới thử nghiệm cây chè và cây cà phê, tỉnh Sơn La, Cục Thuỷ lợi làm rõ nguyên nhân việc chậm thanh toán, trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu trong việc triển khai thực hiện hợp đồng, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định mức bồi thường do chậm thanh toán. Về nguyên tắc, mức bồi thường do chậm thanh toán không nhỏ hơn lãi suất do Ngân hàng Thương mại qui định.

 
 
 
Trung tâm Tin học
 
Nguồn: Công văn 270/BXD-KTXD
 
Tài liệu đính kèm bài viết
12-2008-QD-UBND_1234765979272.docTải về
Cong van 270._1226301691653.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)