Thuế giá trị gia tăng trong chi phí tư vấn quản lý dự án của Trung tâm phát triển Quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp

Thứ hai, 10/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 269/BXD-KTXD gửi Trung tâm phát triển Quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp về việc thuế giá trị gia tăng trong chi phí tư vấn quản lý dự án.

Chi phí quản lý dự án qui định tại mục 3 phụ lục số 2 Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng là chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án của chủ đầu tư, mức chi phí quản lý dự án được hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng. Chi phí tư vấn quản lý dự án thuộc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình được xác định bằng cách lập dự toán chi phí như phụ lục hướng dẫn lập dự toán chi phí đối với các công việc tư vấn đầu tư xây dựng công trình có yêu cầu phải lập dự toán tại văn bản số 1751/BXD-VP. Khi lập dự toán chi phí phải bao gồm cả thuế giá trị gia tăng, mức thuế theo qui định. Nguồn chi lấy từ chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư.

 
 
Trung tâm Tin học
 
Nguồn: Công văn 269/BXD-KTXD
Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 269._1226301581518.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)