Hướng dẫn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 03/2008/TT–BXD ngày 25/01/2008

Thứ hai, 10/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2262/BXD-KTXD hướng dẫn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 03/2008/TT–BXD ngày 25/01/2008.

Hệ số điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình trong phụ lục Thông tư số 03/2008/TT – BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình được áp dụng cho các tập đơn giá xây dựng công trình: Phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với mức lương tối thiểu là 450.000,0đ/tháng với cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ; đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 và Quyết định số 38/2002/QĐ-BXD ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Các trường hợp điều chỉnh khác với hệ số nêu trên thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều chỉnh theo nguyên tắc tính toán nêu trong Thông tư số 03/2008/TT – BXD ngày 25/01/2008.

 
 
 
Trung tâm Tin học
 
Nguồn: Công văn 2262/BXD-KTXD
Tài liệu đính kèm bài viết
QD57-2008_1234322444358.pdfTải về
Cong van 2262_1226287512395.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)