Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện

Thứ năm, 09/06/2022 17:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 9/6/2022, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu, tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thạo hỗ trợ quản lý phòng thí nghiệm LAS-XD, lĩnh vực: xi măng, vữa xây và gạch gốm ốp lát”, do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường Vũ Ngọc Anh phát biểu kết luận cuộc họp

Trình bày lý do, sự cần thiết phải thực hiện Nhiệm vụ, ThS. Nguyễn Minh Quỳnh cho biết: việc tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo được xem là một trong những chuẩn mực công nhận phòng thí nghiệm theo quy định của ISO/IEC 17025 - Yêu cầu chung đối với năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Hiện nay, Việt Nam có trên 1.200 phòng thí nghiệm LAS-XD, trong đó nhiều phòng chưa hoặc rất ít tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo liên quan đến phạm vi hoạt động đã được công nhận. Điều này gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong việc phân loại, đánh giá năng lực và độ tin cậy của kết quả thí nghiệm do các phòng thí nghiệm này ban hành. Vì vậy, việc thực hiện nhiệm vụ là hết sức cần thiết.

Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thạo đối với các phòng thí nghiệm thuộc hệ thống LAS-XD có đăng ký thử nghiệm tính chất cơ lý của xi măng, vữa xây và gạch gốm ốp lát; cung cấp hồ sơ về thử nghiệm thành thạo hỗ trợ công tác quản lý phòng thí nghiệm LAS-XD. Đối tượng tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo bao gồm các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam đã được công nhận hợp chuẩn LAS-XD hoặc VILAS; các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được chỉ định ngẫu nhiên thuộc hệ thống LAS-XD đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Để thực hiện nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu tổ chức 3 chương trình thử nghiệm thành thạo cho các mẫu xi măng, vữa xây và gạch gốm ốp lát, với số lượng phòng thí nghiệm tham gia cho mỗi chương trình khoảng 50 - 100 phòng, và các bước thực hiện như sau: chuẩn bị mẫu thử nghiệm, sau đó kiểm tra độ đồng nhất và độ ổn định để bảo đảm mẫu gửi đến các phòng thí nghiệm là giống nhau và không thay đổi tính chất trong quá trình tổ chức chương trình. Các phòng thí nghiệm tham gia chương trình tiến hành thử nghiệm mẫu do ban tổ chức gửi đến theo quy trình, phương pháp thử đã được hướng dẫn và báo cáo kết quả thử nghiệm về ban tổ chức theo biểu mẫu quy định. Đơn vị tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo sẽ áp dụng các phương pháp thống kê phù hợp để đánh giá kết quả. Các phòng thí nghiệm có kết quả là số lạc sẽ được hỗ trợ về kỹ thuật, thông báo về các lỗi thường gặp để tìm nguyên nhân, từ đó có biện pháp khắc phục và phòng ngừa thích hợp, tránh nguy cơ xảy ra sai sót.

Để có cái nhìn tổng quan, chi tiết hơn về năng lực của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, nhóm nghiên cứu kiến nghị Bộ Xây dựng tiếp tục giao các nhiệm vụ tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo, trong đó mở rộng số lượng phòng thí nghiệm, lĩnh vực cũng như phép thử tham gia; cần có thêm các chương trình thử nghiệm thành thạo đối với một số loại mẫu vật liệu xây dựng và chỉ tiêu thông dụng khác; hỗ trợ các đơn vị tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo trong việc chỉ định các phòng thí nghiệm trong hệ thống tham gia ở các chương trình tiếp theo (nếu có). Đồng thời cần tổ chức đào tạo, tuyên truyền, phổ biến để các đơn vị hiểu rõ quá trình thực hiện các hoạt động quản lý phòng thí nghiệm...

Nhất trí cao với tính cấp thiết của Nhiệm vụ, Hội đồng tư vấn Bộ Xây dựng đồng thời ghi nhận nỗ lực, trách nhiệm của nhóm nghiên cứu để hoàn thành đầy đủ số lượng sản phẩm theo hợp đồng, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19. Nội dung Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của Nhiệm vụ được đánh giá theo sát đề cương đã được phê duyệt và đảm bảo chất lượng, có thể làm tài liệu tham khảo bổ ích cho các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước cũng như các đơn vị giáo dục đào tạo, doanh nghiệp. Hội đồng cũng góp nhiều ý kiến thiết thực như cần bổ sung mục “Thuật ngữ và định nghĩa”; bổ sung hình ảnh các mẫu thử nghiệm và đưa ra những đề xuất cụ thể hơn; sử dụng đồng nhất các thuật ngữ chuyên ngành...

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh tổng hợp các ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng, bổ sung một số góp ý liên quan đến nội dung các sản phẩm Nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh, nhóm nghiên cứu cần rà soát, cụ thể hóa những đề xuất, kiến nghị đối với cơ quan chức năng trong công tác xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chính sách có liên quan tới việc tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thạo, nhằm hỗ trợ hiệu quả nhất cho công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD.

Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng, sớm chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của nhiệm vụ, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)