Bộ Xây dựng làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng

Thứ năm, 28/04/2022 16:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định tại Điều 162, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 61, Điều 1, Luật số 62/2000/QH14 và các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ; Công điện của Thủ tướng Chính phủ số 252/CĐ-TTg ngày 16/3/2022 về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ngày 27/4, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh dẫn đầu đoàn công tác Bộ Xây dựng đã có cuộc làm việc với Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông và các cơ quan chức năng của bộ này về quản lý nhà nước, quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai Bộ tập trung trao đổi các nội dung liên quan đến thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước Bộ Giao thông Vận tải trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 163, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 62, Điều 1, Luật số 62/2000/QH14; Quản lý nhà nước về dự án đầu tư xây dựng, chất lượng công trình và thi công xây dựng, vật liệu xây dựng.

Hai Thứ trưởng và các đơn vị của 2 bên đã cùng tập trung đề cập nội dung quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng (rà soát, cập nhật, ban hành định mức dự toán cho một số công tác xây dựng đặc thù chuyên ngành); thực hiện trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng (tập trung các dự án, công trình trọng điểm quốc gia như cao tốc Bắc - Nam).

Hai bên đồng thời đề cập việc lập, thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, thanh quyết hợp đồng xây dựng; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ liên quan hợp đồng xây dựng và việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng; Sự tuân thủ quy định pháp luật đối với nội dung các hợp đồng đã ký kết.

Hai Bộ cũng tập trung bàn về các vướng mắc cần tháo gỡ trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng; Việc triển khai thực hiện cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 43/2022/QH13 của Quốc hội đối với các dự án thành phần, gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025…

Nguồn: Báo Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)