Hà Nội: Tỷ lệ hồ sơ quy hoạch - kiến trúc giải quyết trước và đúng hạn đạt 84,89%

Thứ năm, 06/01/2022 15:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thông tin về kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc năm 2021, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, Sở đã tiếp nhận, giải quyết tổng cộng 1.541 hồ sơ, thủ tục hành chính. Trong đó, có 1.100 hồ sơ thông tin quy hoạch và chỉ giới đường đỏ; 161 hồ sơ chấp thuận tổng mặt bằng; 49 hồ sơ giới thiệu địa điểm; 160 hồ sơ thẩm định đồ án; 71 hồ sơ tham gia góp ý, thẩm định nhiệm vụ quy hoạch.

Các hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt khoảng 84,89%, tăng so với năm 2020 (khoảng 79,42%). Hồ sơ quá hạn và chậm muộn khoảng 10,66% (trong đó có nguyên nhân khách quan là 6,64%), giảm so với năm 2020 (khoảng 17,48%). Sở cũng thực hiện nghiêm cơ chế xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn, có sai sót trong tiếp nhận, giải quyết.

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)