Bắc Giang triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thứ ba, 10/08/2021 14:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, để tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và UBND huyện, thành phố thực hiện giải quyết trực tuyến các thủ tục hành chính về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: www.ncovi.dichvucong.gov.vn), gồm các dịch vụ:

1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

2. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất;

3. Hỗ trợ người lao động ngừng việc;

4. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

5. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người dân và doanh nghiệp cần phải đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia để có thể thực hiện các dịch vụ công nêu trên.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)