Hà Nội: Tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân

Thứ hai, 09/08/2021 14:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước (SIPAS) năm 2021 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND Thành phố các đơn vị phải chỉ đạo, thực hiện tốt cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" theo quy định của Chính phủ.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, trên cơ sở báo cáo phân tích kết quả Chỉ số SIPAS năm 2020 (Báo cáo số 2144/BC-SNV ngày 23/7/2021 của Sở Nội vụ), các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đề ra các giải pháp khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ tại các kế hoạch của UBND thành phố về nâng cao Chỉ số SIPAS năm 2021 và giai đoạn 2021-2026.

Song song với đó là nâng cao số lượng thủ tục hành chính liên thông; không để xảy ra tình trạng quá hạn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính; duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Đồng thời, các đơn vị phải tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân, tổ chức đối với dự phục vụ hành chính tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường đối thoại với người dân, doanh nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mở rộng các kênh để người dân, doanh nghiệp giám sát hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính…

Theo kết quả Bộ Nội vụ khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước (SIPAS) của thành phố Hà Nội đạt 85,15%, xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố.

Mặc dù kết quả Chỉ số hài lòng của Thành phố năm 2020 thuộc nhóm các tỉnh có chỉ số bền vững, cao nhất kể từ khi đánh giá (năm 2017), tăng 19 bậc so với năm 2019 và 5/5 tiêu chí đều cao hơn năm 2019, tuy nhiên, qua phân tích kết quả chỉ số, một số tiêu chí, tiêu chí thành phần còn thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)