Công tác cải các thủ tục hành chính tháng 02-2010

Thứ tư, 03/03/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ được đẩy mạnh nhằm rà soát các quy trình, thủ tục để loại bỏ các thủ tục không còn phù hợp. Kịp thời trả lời câu hỏi qua các cổng thông tin điện tử, tuyên truyền trên báo, đài và đường công văn chính thức của Bộ; kết quả trong tháng đã đạt được một số việc sau:
Trên cơ sở các biểu mẫu và báo cáo của các đơn vị về kết quả rà soát thủ tục hành chính, ngày 24/2/2010, Bộ đã chỉ đạo tổ đề án 30 và các đơn vị liên quan triển khai rà soát về chất lượng biểu mẫu, những nội dung cần điều chỉnh và yêu cầu các đơn vị cung cấp các số liệu để tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính để trong tháng 3 báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Từ ngày 21/01/2010 đến ngày 20/02/2010 đã tiếp nhận 41 câu hỏi liên quan đến pháp luật xây dựng, thủ tục hành chính ...v.v qua cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Đến ngày 20/02/2010 đã trả lời được 39/41 câu hỏi nhận được.
 
www.moc.gov.vn
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)