Công tác cải các thủ tục hành chính tháng 06-2010

Thứ năm, 01/07/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ Xây dựngtháng 6/2010 như sau :
- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành (trong đó Bộ Xây dựng có 14 TTHC về cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép XD, gia hạn giấy phép xây dựng và lấy ý kiến về thiết kế cơ sở), Bộ Xây dựng đã phân công trách nhiệm cho từng đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL, đơn vị phối hợp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn theo quy định.

- Trên cơ sở ý kiến nhận xét của Tổ Công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 217/CCTTHC ngày 08/6/2010 về kết quả rà soát TTHC của Bộ Xây dựng, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 Bộ Xây dựng phối hợp với các đơn vị trong Bộ tiến hành tính toán lại chi phí tuân thủ các TTHC đảm bảo tính chính xác và hợp lý.

- Nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng theo đề xuất của Tổ Công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 251/CCTTHC ngày 14/6/2010 đảm bảo đúng tiến độ.
 

Theo : Báo cáo số: 52 /BC-BXD ngày 28/6/2010
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)