Công tác cải các thủ tục hành chính tháng 11-2009

Thứ bẩy, 05/12/2009 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Kết quả triển khai trong tháng 11/2009 như sau :
- Báo cáo 2478/BXD-VP ngày 12/11/2009 về công tác cải cách hành chính tháng 11/2009 của Bộ Xây dựng.

- Báo cáo 08/BXD-PC ngày 19/11/2009 về công tác pháp chế năm 2009 và kế hoạch năm 2010 của Bộ Xây dựng.

- Tập trung triển khai thực hiện giai đoạn II của Đề án 30 về rà soát các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Đã hoàn thành việc rà soát 14 TTHC thuộc diện ưu tiên, kiến nghị giữ nguyên 3 thủ tục hành chính, kiến nghị phương án đơn giản hoá 11 thủ tục (công văn số 2400/BXD-VP ngày 30/10/2009).

www.moc.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)