Công tác cải các thủ tục hành chính tháng 5-2009

Thứ bẩy, 30/05/2009 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Kết quả triển khai trong tháng 5/2009 như sau :

- Công văn số 819/BXD-VP ngày 13/5/2009 của Bộ Xây dựng gửi Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ danh mục thủ tục hành chính ngành xây dựng.

- Công văn số 845/BXD-VP ngày 15/5/2009 của Bộ Xây dựng gửi Bộ Nội vụ về công tác cải cách hành chính tháng 5/2009 .

- Báo cáo số 32/BC-BXD ngày 28/5/2009 của Bộ Xây dựng gửi Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện đề án 30 trong tháng 5.

- Tính đến hết ngày 24/5/2009, Bộ Xây dựng đó hoàn thành việc thống kê 118 thủ tục hành chính và có danh mục thủ tục hành chính ngành Xây dựng gửi Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ tại công văn số 819/BXD-VP ngày 13/5/2009. Số lượng hồ sơ được nhập vào phần mềm máy xén là 84 thủ tục hành chính.

Trung tâm Thông tin

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)