Lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư

Ngày cập nhật: 31/01/2024

Hỏi: (Lê Thị Ngọc Hiếu - ng.hieu.le@gmail.com)

Hiện tôi mong muốn được giải đáp thắc mắc liên quan đến việc ban quản trị (BQT) nhận bàn giao từ chủ đầu tư và quyết định thay đổi đơn vị vận hành mới với lý do hỗ trợ BQT nhận bàn giao và áp mức phí quản lý không thông qua hội nghị nhà chung cư dưới mô hình thu hộ và chi hộ.

BQT giải thích việc thay đổi tạm này cho đến khi tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường và lúc đó mới chọn đơn vị chính thức và quyết định biểu giá vận hành mới. Với việc tự ý thay đổi đơn vị vận hành tạm như vậy có đúng quy định của pháp luật không?

Trả lời:

Tại khoản 3 Điều 102 của Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định Hội nghị nhà chung cư có thẩm quyền quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư.

Tại điểm d khoản 1 Điều 104 của Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định Ban quản trị có trách nhiệm ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư hoặc đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư sau khi đã được Hội nghị nhà chung cư lựa chọn theo quy định.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì việc lựa chọn đơn vị vận hành nhà chung cư phải do Hội nghị nhà chung cư quyết định. Ban quản trị nhà chung cư là đơn vị ký kết hợp đồng với đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư đã được Hội nghị nhà chung cư lựa chọn. Đề nghị Bà nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Bà liên hệ với Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS