Sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư

Ngày cập nhật: 20/09/2022

Hỏi: (Trương Mạnh Quang - truongmanhquang@gmail.com)

Chung cư chúng tôi hiện mới đi vào hoạt động 3 năm. Trước kia chủ đầu tư chỉ làm camera quan sát trong thang máy và sảnh chung cư, bây giờ Ban quản trị thấy cần lắp thêm mới camera các hành lang các tầng chung cư. Nguồn tiền lấy từ quỹ bảo trì. Như vậy có đúng quy định và có được phép không?

Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 109 của Luật nhà ở năm 2014 đã quy định: “Kinh phí bảo trì quy định tại Điều 108 của Luật này chỉ được sử dụng để bảo trì các phần sở hữu chung của nhà chung cư, không được sử dụng cho việc quản lý vận hành nhà chung cư và các mục đích khác;... đồng thời tại khoản 3 Điều này cũng quy định: “Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đủng mục đích, đủng hạng mục cần bảo trì theo kế hoạch bảo trì đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua hằng năm ”.

Tại khoản 1 Điều 35 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở cũng đã có quy định cấm sử dụng kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung không đúng quy định của Luật Nhà ở, Nghị định này và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành.

Tại Điều 34 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư đã có quy định về các hạng mục của nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung để bảo trì.

Do vậy, đề nghị công dân Trương Mạnh Quang căn cứ các quy định nêu trên, đôi chiêu các hạng mục của nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung để bảo trì các trường hợp cụ thể theo đúng quy định.

Cục Quản lý Nhà và Thị trường BĐS