Thiếu khối lượng trong hợp đồng trọn gói

Ngày cập nhật: 27/09/2021

Hỏi: (Phạm Khánh Vương - phamkhanhvuong@vietanhseitc.com.vn)

Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ và Điện tử tin học Việt Anh chúng tôi có ký hợp đồng trọn gói với đối tác về việc thi công công trình. Gồm các hạng mục sau:

I. Hạng mục hệ thống phòng cháy chữa cháy gồm:

1. Nhà giảng đường A (thể hiện trên bản vẽ thiết kế là giai đoạn 1)

2. Nhà ký túc xá (thể hiện trên bản vẽ thiết kế là giai đoạn 1)

3. Nhà ăn (thể hiện trên bản vẽ thiết kế là giai đoạn 1)

II. Hạng mục hệ thống hút khói gồm:

1. Nhà giảng đường A (thể hiện trên bản vẽ thiết kế là giai đoạn 1)

2. Nhà giảng đường B (thể hiện trên bản vẽ thiết kế là giai đoạn 2)

3. Nhà ký túc xá (thể hiện trên bản vẽ thiết kế là giai đoạn 1)

4. Nhà ăn (thể hiện trên bản vẽ thiết kế là giai đoạn 1)

Sau khi hợp đồng được ký, công ty chúng tôi đã đi khảo sát hiện trạng mặt bằng, triển khai công việc thi công, làm việc với các đơn vị có liên quan như: Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát... Chúng tôi thấy khối lượng chênh lệch giữa bản vẽ thiết kế và danh mục mời thầu, danh mục hợp đồng như sau:

Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Toàn bộ phần khối lượng tại nhà giảng đường B (bản vẽ thiết kế ghi là giai đọa 2) chưa có trong hợp đồng.

Trong danh mục hồ sơ mời thầu và hợp đồng đã ký, thiếu toàn bộ khối lượng phần phòng cháy chữa cháy của nhà giảng đường B (thể hiện trên bản vẽ thiết kế là giai đoạn 2).

Do trong bản vẽ thiết kế đi kèm hồ sơ mời thầu có thể hiện giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (dự án này triển khai 2 giai đoạn, ở giai đoạn 2 này còn nhiều tòa nhà nữa) nên trong quá trình làm hồ sơ dự thầu, ký hợp đồng… chúng tôi chỉ quan tâm đến khối lượng thuộc giai đoạn 1.

(Chú ý: Tiên lượng mời thầu và hợp đồng không ghi giảng đường A - giai đoạn 1, giảng đường B - giai đoạn 2 mà ghi chung là “giảng đường”, bản vẽ thiết kế có thể hiện đầy đủ giai đoạn 1 và giai đoạn 2).

Qua so sánh, đối chiếu khối lượng trong hồ sơ mời thầu phần phòng cháy chữa cháy trùng khớp với số lượng thể hiện trên bản vẽ (chỉ có khối lượng của nhà giảng đường A – giai đoạn 1; không có khối lượng của nhà giảng đường B - giai đoạn 2), nên không đề xuất hay kiến nghị khối lượng thiếu.

Đến khi nhận mặt bằng để tổ chức thi công, chúng tôi thấy bên xây dựng đã triển khai xây dựng nhà giảng đường B - giai đoạn 2 cùng thời điểm với nhà giảng đường A – giai đoạn 1.

Vậy chúng tôi xin được hỏi, với hợp đồng trọn gói, công ty chúng tôi có phải thực hiện công việc thuộc lĩnh vực phòng cháy chữa cháy thiết kế cho nhà giảng đường B - giai đoạn 2 không? Nếu áp khối lượng và giá trị của phần nhà giảng đường B - giai đoạn 2 sẽ vượt tổng mức được phê duyệt (giá trị này tương đương với 13% giá trị hợp đồng).

Chúng tôi xin được hướng dẫn hướng khắc phục.

Trả lời:

Do nội dung câu hỏi của công dân Phạm Khánh Vương chưa nêu rõ nguồn vốn đầu tư xây dựng, quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở hướng dẫn cụ thể. Đề nghị công dân Phạm Khánh Vương căn cứ vào quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng, nội dung hợp đồng đã ký kết, các hồ sơ kèm theo hợp đồng để xác định phạm vi công việc mà nhà thầu phải thực hiện, từ đó xem xét, quyết định việc thi công các công việc phòng cháy chữa cháy của giảng đường B có thuộc trách nhiệm của nhà thầu hay không.

Cục Kinh tế xây dựng