TP Hạ Long (Quảng Ninh): Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước(05/04/2022)

Vừa qua, TP Hạ Long đã chính thức công bố áp dụng phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. Việc trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh áp dụng phần mềm ISO điện tử cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong hành trình chuyển đổi số toàn diện.

Tìm theo ngày :