Áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động đầu tư xây dựng(04/03/2020)

Ngày 26/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 753/BXD-KHCN gửi Sở Giao thông vận tải về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài đối với xây dựng, nghiệm thu và bảo trì hệ thống nhà chờ xe buýt đầu tư theo hình thức PPP, Hợp đồng BOO.

Tìm theo ngày :