Khai mạc Triển lãm quốc tế về cấp thoát nước, công nghệ lọc và xử lý nước thải công nghiệp tại Việt Nam – Vietwater 2012(07/11/2012)

Ngày 06.11.2012, tại Triển lãm Giảng Võ đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm quốc tế về cấp thoát nước, công nghệ lọc và xử lý nước thải công nghiệp tại Việt Nam – Vietwater 2012 dưới sự bảo trợ của Hội cấp thoát nước Việt Nam (VWSA), sự hỗ trợ của Bộ Xây dựng và Tổ chức mạng lưới công ty nước khu vực Đông Nam Á (SEAWUN).

Tìm theo ngày :