Kiểm điểm tiến độ dự án phát triển cấp nước Đô thị Việt Nam với WB(15/08/2012)

Đây là nội dung cuộc họp diễn ra sáng ngày 14/8, tại Bộ Xây dựng, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Cao Lại Quang đối với các đại diện Ngân hàng thế giới (WB), tiểu ban dự án (DA) Hà Tĩnh, TP HCM, Cục Hạ tầng kỹ thuật…

Tìm theo ngày :