Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển nhà ở xã hội(15/07/2024)

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành 3.364/3.400 căn hộ nhà ở xã hội, đạt 98,9% so với chỉ tiêu được phân bổ theo đề án trong giai đoạn 2022-2025.

Tìm theo ngày :