Tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu(16/06/2021)

Thay mặt đoàn giám sát, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn đề nghị, huyện Châu Thành quan tâm quán triệt sâu rộng trong hệ thống chính trị và người dân hiểu rõ, cụ thể về chương trình, đề án. Đẩy nhanh và hoàn thành Đề án xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện, quan tâm tập trung xây dựng xã NTM  nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng NTM đi đôi với phát triển đô thị.

<<1...3456...129>>
Tìm theo ngày :