Hà Nội: Huyện đầu tiên của Thành phố đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu(05/01/2024)

Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội vừa thẩm định các xã: Liên Hồng, Hạ Mỗ, Thọ An của huyện Đan Phượng và cả 3 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Như vậy đến nay Đan Phượng là huyện đầu tiên của thành phố có 15/15 xã, chiếm 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

<<1...3456...165>>
Tìm theo ngày :