Bình Liêu (Quảng Ninh) xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới(23/03/2022)

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BTV Huyện ủy Bình Liêu đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm giữ vững đà tăng trưởng, đạt chuẩn NTM trong năm nay.

Tìm theo ngày :