Huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đạt chuẩn nông thôn mới(19/04/2022)

Tại Quyết định số 473/QĐ-TTg ngày 18/4/2022 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Tìm theo ngày :