Tăng cường chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới(03/08/2021)

Để đưa nông nghiệp, nông thôn phát triển cần tăng cường chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; tăng cường nguồn lực, đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho nông thôn, góp phần hỗ trợ người dân ở khu vực này vượt qua khó khăn về thiên tai, dịch bệnh.

Tìm theo ngày :