Bổ sung cơ chế đầu tư xây dựng nông thôn mới(23/03/2013)

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa ký Quyết định 498/QĐ-TTg bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

  • Theo Bộ NN&PTNT, từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay, đã có 83,6% số xã hoàn thành quy hoạch chung; 60,4% xã đã phê duyệt xong đề án; khoảng 20% số xã đã đạt các tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu.
  • Đây là mục tiêu trong kế hoạch thực hiện cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới của huyện Từ Liêm năm 2013 vừa được thông qua.
  • Phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Hoài Đức đã có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, dự kiến trong năm 2013, sẽ tiếp tục kiên cố hóa và đào đắp 768 công trình với tổng kinh phí ước đạt 757 tỷ đồng.
  • Để thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong năm 2013 huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã đầu tư 33,716 tỷ đồng, trong đó nguồn của tỉnh 12,26 tỷ đồng, nguồn huy động của các xã 10,327 tỷ đồng, các nguồn khác 11,121 tỷ đồng. Các xã có tổng mức đầu tư lớn như: Xã Thạch Châu 16,183 tỷ đồng, xã Thạch Bằng gần 5,6 tỷ đồng, xã Ích Hậu 3,1 tỷ đồng... UBND huyện giao các xã căn cứ vào chỉ tiêu nguồn vốn để xây dựng kế hoạch, cân đối ngân sách cấp xã, huy động đóng góp của DN và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm đảm bảo đủ nguồn thực hiện kế hoạch đề ra.
  • Sau hơn 2 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh Quảng Bình đã có hơn 13.700 hộ dân tự nguyện hiến khoảng 971.000 m² đất, giá trị ước tính hơn 35 tỷ đồng.
  • Sau 3 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Hà Nội đã có 12 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí NTM (trong đó có 8 xã điểm), 11 xã đạt từ 14 đến 18 tiêu chí. Huyện Từ Liêm đang là huyện dẫn đầu với 4 xã cơ bản đạt đủ 19 tiêu chí NTM.
  • Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương tích cực chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn để cơ bản hoàn thành mô hình nông thôn mới tại 11 xã điểm vào năm 2014.
  • Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Quảng Bình cho biết, qua 2 năm triển khai xây dựng NTM đến nay đã có 141/141 xã được UBND các huyện, thành phố phê duyệt xong đề án xây dưng NTM cấp xã. Hiện đã có 124/141 xã đã công bố đề án và 131/141 xã đã công bố quy hoạch, 102/141 xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết và 102/141 xã thực hiện cắm mốc chỉ giới quy hoạch.
  • Nhiều công trình điện, đường, trường trạm được xây dựng mới, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, phù hợp với nền nông nghiệp đô thị xuất hiện, giá trị trên 1 đơn vị diện tích sản xuất tăng mạnh, không còn hộ nghèo... là những kết quả rõ rệt nhất trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở TP 3 năm qua.
  • Theo kế hoạch năm 2013, Sở Xây dựng (tỉnh Bắc Giang) sẽ phối hợp với các huyện hoàn thành lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 29 xã còn lại. Dự kiến đến 30/11/2013, tỉnh sẽ hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở 202 xã trong tỉnh, đạt 100% số xã có quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
Tìm theo ngày :