Đồng Nai dành 1.000 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới(08/10/2012)

Tỉnh Đồng Nai đã ưu tiên nguồn vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng để xây dựng mới và nâng cấp 730 công trình đường giao thông nông thôn và nhiều công trình khác, như: xây dựng đường điện trung và hạ thế, các công trình thủy lợi, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế... cho 136 xã. Trong đó, riêng vốn đầu tư cho 34 xã điểm xây dựng NTM là hơn 1.000 tỷ đồng.

  • Sáng 4/10, các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi và Nguyễn Huy Tưởng đã làm việc với huyện Thanh Oai về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2012.
  • Theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) trung ương, sau hai năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay, ngoài thành lập các ban chỉ đạo cấp tỉnh, ở khu vực phía Bắc đã có 24/31 tỉnh, thành phố lập văn phòng điều phối; hai tỉnh, thành phố lập Ban Quản lý xây dựng NTM cấp tỉnh.
  • Ngày 2-10, Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015" đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hết quý III và bàn giải pháp quý IV năm 2012. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy chủ trì hội nghị.
  • Sáng 2/10, Ban Chỉ đạo Chương trình 02-Ctr/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả đến quý III, nhiệm vụ giải pháp quý IV.
  • Ngày 25/9, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm triển khai chương trình ở khu vực phía Bắc.
  • Ngày 25-9, tại TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), Ban chỉ đạo trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai chương trình xây dựng NTM ở các tỉnh, khu vực phía Bắc.
  • Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ dồn điền đổi thửa (DĐĐT) nhằm mở ra những vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn, chất lượng cao. "Hoàn thành DĐĐT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng chính là giải pháp để Phương Tú hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM" - Chủ tịch UBND xã Phương Tú Nguyễn Văn Phùng khẳng định.
  • Tổ công tác thuộc Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội gồm đại diện các sở, ngành của thành phố vừa thống nhất với xã Đại Áng, huyện Thanh Trì đề nghị điều chỉnh 8 dự án lớn liên quan đến 8 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
  • Tính đến nay, Quảng Ninh đã có những kết quả bước đầu trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 125/125 xã đã phê duyệt xong quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
  • Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2015, tỉnh cơ bản đạt được các tiêu chí tỉnh nông thôn mới, chiều 12/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát động “Ủng hộ, chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Tìm theo ngày :