Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư(07/09/2021)

Ngày 07/9/2021, Bộ Xây dựng ban hành văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD về việc hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Tìm theo ngày :