Nghị định 02 về bất động sản: ‘Chìa khóa’ giúp dân yên tâm mua nhà(01/03/2022)

Theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải có trách nhiệm công khai sản phẩm đưa vào kinh doanh và chỉ được bán khi đảm bảo các quy định của pháp luật.

Tìm theo ngày :