Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới kỳ họp thứ Tám Quốc hội khóa XIII(27/12/2014)

Ngày 26/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3434/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới kỳ họp thứ Tám Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: “Chủ trương của Đảng, Nhà nước ta đảm bảo cho hộ gia đình người có công có mức sống trung bình trở lên nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều gia đình còn khó khăn, mua nền khu dân cư trả chậm vẫn còn nợ, thiết nghĩ chính quyền nên quan tâm có chính sách xóa nợ cho đối tượng người có công”.

  • Ngày 26/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3433/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung kiến nghị: "Đề nghị sớm thành lập Quỹ tiết kiệm nhà ở, tạo nguồn tài chính cho các cá nhân vay để thuê, thuê mua, mua nhà ở hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở; cho các doanh nghiệp vay đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại địa phương".
  • Ngày 29/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2074/BXD-VLXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIII, với nội dung: “Đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh mới có một doanh nghiệp đăng ký sản xuất gạch không nung và đang trong giai đoạn xin chủ trương đầu tư, trong khi số lượng cơ sở sản xuất gạch nung hiện tại còn đang hoạt động là rất lớn (79 lò gạch nung trong đó 76 lò hoffinan và 3 lò tuynel). Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Tây Ninh, tất cả các cơ sở sản xuất gạch nung đã đầu tư chuyển đổi từ sản xuất thủ công sang công nghệ hoffman và tuynel, chưa đủ thời gian để hoàn vốn, nay nếu tiếp tục chuyển sang công nghệ gạch không nung sẽ gây khó khăn cho họ trong hoạt động sản xuất kinh doanh vì giá thành cao hơn so với với vật liệu nung và lực lượng lao động ngành xây dựng chưa tiếp cận thành thạo”.
  • Ngày 29/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2072/BXD-TTr trả lời kiến nghị của Cử tri Thành phố Hà Nội và tỉnh Tây Ninh, với nội dung: “Tại Khoản 3, Điều 11 của Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chỉ xử phạt hành chính và để công trình sai phép được tồn tại là chưa phù hợp, tạo tiền lệ xấu cho những trường hợp vi phạm về sau, gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, ban hành các quy định về chế tài xử phạt đối với các chủ thể có liên quan đến những dự án, công trình xây dựng cơ bản khi có sai sót”.
  • Ngày 29/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2075/BXD-VLXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hoá gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIII. Nội dung kiến nghị như sau: “Theo Quyết định số 1488/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 thìnhà máy xi măng Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá được đầu tư trong giai đoạn sau năm 2020; đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện nhà máy xi măng Hoàng Sơn sang giai đoạn 2011-2015 để sớm triển khai xây dựng các hạng mục chính của dây chuyền sản xuất xi măng, phấn đấu đến hết năm 2017 đưa nhà máy vào vận hành”.
  • Ngày 29/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2066/BXD-PTĐT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII về nội dung: “Đề nghị có kế hoạch cụ thể về đầu tư nâng cấp các đô thị, làm cơ sở để bố trí vốn thực hiện”.
  • Ngày 29/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2071/BXD-GĐ trả lời kiến nghị của cử tri gửi đếnkỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIIIvới nội dung: “Việc quản lý chất lượng các công trình xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tuy đã được phản ánh nhiều nhưng đến nay vẫn chưa được cải thiện nhiều, tình trạng các công trình giao thông, thủy lợi, … không đảm bảo chất lượng vẫn còn nhiều, gây bất bình trong dư luận xã hội. Để khắc phục tình trạng trên, cử tri kiến nghị cần quản lý chất lượng các công trình xây dựng theo hướng : Quy định rõ thời hạn sử dụng của từng loại công trình và nhà thầu thi công phải có trách nhiệm bảo hành đến hết thời hạn sử dụng công trình, không giới hạn thời hạn bảo hành từ 01 đến 02 năm như hiện nay”.
  • Ngày 29/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2070/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình. Nội dung kiến nghị: “Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng quy định việc thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thì tất cả các công trình trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT như hồ chứa nước, dập ngăn xả lũ, cống, kênh, đê, kè,…(không kể nguồn vốn, cấp công trình, loại công trình) đều trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm tra thiết kế. Tuy nhiên, đối với các công trình giao thông, xây dựng từ cấp 3 trở lên thì phân cấp trình Sở chuyên ngành quản lý thẩm tra, thiết kế gây phiền hà cho việc đầu tư xây dựng một số công trình thủy lợi ở địa phương. Đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu sửa đổi theo hướng quy định việc phân cấp cho UBND huyện (trực tiếp là Phòng NN&PTNT) thẩm tra những công trình sửa chữa, khắc phục, có nguồn vốn ít, kết cấu đơn giản như trạm bơm, kênh mương, cống tưới tiêu, đê nội đồng…tránh gây phiền hà về thủ tục hành chính.”
  • Ngày 29/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2069/BXD-HĐXDtrả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh. Nội dung kiến nghị: “Đề nghị sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình,vì Nghị định này hiện nay đã không theo kịp với sự phát triển về kinh tế - xã hội của đất nước, bộc lộ nhiều bất cập cần phải thay đổi.Trong thời gian qua, mặc dù Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng đã có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2013, nhưng nhiều văn bản liên quan đến Nghị định số 15/2013/NĐ-CP vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn. Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành một cách đồng bộ và kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai tổ chức thực hiện. Cụ thể: Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn các nội dung được quy định tại Khoản 2, 3 và 4 Điều 48 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, chưa công khai thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình được quy định tại Điều 8; tổ chức và hoạt động của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng.”  
  • Ngày 29/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2068/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam về việc “Đề nghị có chính sách đầu tư xây dựng hạ tầng cho cơ sở, ngoài việc cử kỹ thuật của chủ đầu tư hoặc thuê đơn vị tư vấn giám sát theo Luật Xây dựng thì phải kết hợp với nhân dân địa phương nơi tiếp nhận bàn giao công trình để cùng theo dõi, giám sát việc thi công công trình về chất lượng công trình cũng như tiến độ thi công.”
  • Ngày 29/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2067/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh. Nội dung kiến nghị: “Theo quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng thì điều kiện cấp phép phải có quy hoạch chi tiết. Thực tế mức độ phủ kín quy hoạch chi tiết ở các địa phương còn thấp; đề nghị nghiên cứu bổ sung các trường hợp cấp phép ở các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết”.
Tìm theo ngày :