Hướng dẫn Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do chậm bàn giao mặt bằng(06/12/2012)

Ngày 03/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 244/BXD-KTXD hướng dẫn Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do chậm bàn giao mặt bằng như sau:

Tìm theo ngày :