Chi phí quản lý dự án của Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị tỉnh Quảng Trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh(20/03/2013)

Ngày 12/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 39/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh về chi phí quản lý dự án của Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị tỉnh Quảng Trị.

Tìm theo ngày :