Chi phí kéo dài thời gian thực hiện hơp đồng cho gói thầu xây dựng đường Kim Liên – Ô Chợ Dừa của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội(01/12/2012)

Ngày 22/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 229/BXD-KTXD gửi Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội về chi phí kéo dài thời gian thực hiện hơp đồng cho gói thầu xây dựng đường Kim Liên – Ô Chợ Dừa.

Tìm theo ngày :