Vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và thực hiên hợp đồng trong hoạt động xây dựng(17/10/2013)

Ngày 15/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2168/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và thực hiên hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Tìm theo ngày :