Hướng dẫn công tác thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án(12/06/2024)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 633/BDD&CN-KHTH ngày 04/5/2024 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp - UBND tỉnh Quảng Ninh về việc báo cáo và xin ý kiến Bộ Xây dựng trong công tác thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh - cơ sở 2.

<<1...4567...731>>
Tìm theo ngày :