Hướng dẫn về thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án điện mặt trời mái nhà(15/03/2024)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 42-2024/CV-FM/HQ ngày 24/01/2024 của Công ty TNHH Aeon Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thủ tục xây dựng dự án điện mặt trời mái nhà được đầu tư cho mục đích tự dùng.

<<1...3456...714>>
Tìm theo ngày :