Hướng dẫn chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng(03/06/2024)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 997/SXD-VP ngày 13/5/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông đề nghị hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng để mua sắm tài sản phục vụ công tác sát hạch.

<<1...3456...728>>
Tìm theo ngày :