Hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí lãi vay, phí cam kết và phí đầu cuối trong chi phí đầu tư xây dựng(12/08/2022)

Ngày 12/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3146/BXD-KTXD gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí lãi vay, phí cam kết và phí đầu cuối dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

<<1...3456...631>>
Tìm theo ngày :