Hướng dẫn xác định thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng(30/01/2023)

Ngày 30/01/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 261/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Long An hướng dẫn xác định thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trạm dừng nghỉ tại Km28+200 trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Tìm theo ngày :