Công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản của Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ bất động sản Đất Cát(06/11/2008)

Ngày 04/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 98/BXD–QLN  gửi của Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ bất động sản Đất Cát về việc công  nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Tìm theo ngày :