Thực hiện bù giá VLXD theo Thông tư 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng đối với Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu(10/02/2009)

Ngày 09/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 23/BXD–KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện bù giá vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng.

Tìm theo ngày :